Dendrobium: gå ner i vikt

Dendrobium sätter igång kroppen och när den går upp i varv frigörs energi ur cellerna. Det samt kroppens ökade ämnesomsättning gör att fler kalorier förbränns än vanligt, vilket gör att du kan gå ner i vikt. Men dendrobiums främsta funktion är att ge energi, välmående samt ökad styrka, motivation och uthållighet på träningen, inte att gå ner i vikt. Det kommer på köpet. När musklerna byggs kan det vara så att vågen visar samma vikt, men skillnaden syns i spegeln och på måttbandet.

Vad säger vetenskapen?

Inom traditionell kinesisk medicin har Dendrobium används för att behandla sjukdomar i njurar, lungor och mage samt mot feber, impotens och diabetes. Nyligen har studier på djur visat att Dendrobium har febersänkande och smärtlindrande effekt. Läs hela studien här.

Det har inte gjorts några ordentliga vetenskapliga studier med dendrobium på människor. Men det är sannolikt fenyletylamin som ligger bakom välbefinnandet som följer av träning, samt ”runner’s high”. En studie visar att efter ett 30 minuters träningspass på 70% av maxpuls hade försökspersonerna 77% högre halt av fenyletylamin i urinen.

Tillverkaren av det första stora Dendrobium-kosttillskottet, Craze, hävdar att Craze har testats i fyra placebo-kontrollerade dubbelblind-studier som påvisat dendrobiums effekt och säkerhet, och att dess innehåll kontrollerats av deras interna endokrinolog såväl som av en oberoende toxolog. Därtill har innehållet i Craze analyserats i en rättslig process och friats från anklagelser om att innehålla förbjudna ämnen.

Mängden fenyletylamin degraderas snabbt i kroppen, så att det är verkningslöst inom 5-10 minuter . Dock finns det ämnen, ”MAO inhibitors”, som blockerar de enzymer som bryter ner fenyletylamin. Exempelvis kan cannabis och alkohol göra så att halten fenyletylamin i kroppen blir fyra gånger så stor som annars. Troligtvis innehåller dendrobium även andra växtextrakt som blockerar nedbrytningen av fenyletylamin så att det stannar kvar i kroppen längre.

Onormalt låga nivåer av fenyletylamin är associerade med ADHD och klinisk depression. Onormalt höga nivåer har en stark korrelation med schizofreni.