Dendrobium: biverkningar och risker

Dendrobium är ett kraftfullt preparat, och kan verkligen ge dig en boost när du tränar. Dendrobium passar dock inte alla, och det har en del biverkningar som det gäller att vara uppmärksam på.

Vem bör inte äta Dendrobium?

De svenska myndigheterna har kommit fram till att dendrobium-kosttillskott inte innehåller några otillåtna substanser eller bryter mot dopinglagen. Kosttillskottet Craze innehåller förutom Dendrobium även andra lagliga ämnen som ökar prestationen på gymmet, men fenyletylaminet i Craze i kombination med dessa ämnen kan i enkla drogtest ge falskt utslag för amfetamin och metamfetamin. Om så händer ska man be om att få göra ett blodprov eller ett mer avancerat drogtest, som då visar att det är fenyletylamin och inte amfetamin det handlar om. Craze är ett fullt lagligt och tillåtet kosttillskott vid såväl träning som tävling. Däremot har organet WADA eget regelverk över tillåtna och otillåtna substanser. Tävlar du i en idrott som kontrolleras av WADA bör du inte äta Craze medan du tävlar, och även vara försiktig med andra produkter som innehåller Dendrobium.

Eftersom dendrobium påverkar centrala nervsystemet och ökar energin i kroppen, bör de som är känsliga för stimulantia (såsom träning, koffein etc.) vara lite försiktiga med dendrobium och pröva sig fram med en lägre dos i början.

Dendrobium innehåller fenyletylamin. Onormalt höga koncentrationer av fenyletylamin i blodet har en stark positiv korrelation med schizofreni. Därför bör de med anlag för, eller som lider av, schizofreni inte äta dendrobium.

Cannabis och alkohol ökar halten av MAO hämmare i blodet, vilket saktar ner nedbrytningen av fenyletylamin. Därför är det nog ingen bra idé att kombinera dendrobium med alkohol eller cannabis.

Rapporterade biverkningar av dendrobium är sömnsvårigheter, förlorad aptit, håglöshet, ångest, kramper och både höjt samt sänkt blodtryck.

Vid stor överdosering av kosttillskott med dendobrium som även innehåller koffein, vilket de flesta gör, kan man få hyperaktivitet, muskelspasmer, nervositet och störd hjärtrytm. Framför allt är det på grund av koffeinet. Kosttillskott med dendrobium samt koffein bör inte tas sent på kvällen, då det kan störa sömnen.

Dendrobium bör användas av friska, vuxna personer och inte av de som är under 18 år, ammar, är gravida, försöker bli gravida, tar andra koffeinkällor, har något medicinskt tillstånd eller använder läkemedelsklassade preparat.